Ćwiczenia taktyczne

W sobotę, 03 września 2016r. na terenie leśnym Nadleśnictwa Siewierz odbyły się ćwiczenia taktyczne Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mierzęcice. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP: Mierzęcice, Mierzęcice II, Toporowice, Sadowie, Nowa Wieś, Boguchwałowice oraz Przeczyce.

Read More

Przekazanie OSP w Mierzęcicach II samochodu ratowniczo – gaśniczego

W sobotę 28 lipca 2012r. odbyło się przekazanie OSP w Mierzęcicach II samochodu ratowniczo – gaśniczego i jego poświęcenie.     Gospodarzami uroczystości byli m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice II i Koła Gospodyń Wiejskich sołectwa Mierzęcice II. W obchodach uczestniczyli delegaci jednostek OSP z terenu gminy z pocztami sztandarowymi, przedstawicielki KGW oraz mieszkańcy. Nie zabrakło […]

Read More