Przekazanie OSP w Mierzęcicach II samochodu ratowniczo – gaśniczego

W sobotę 28 lipca 2012r. odbyło się przekazanie OSP w Mierzęcicach II samochodu ratowniczo – gaśniczego i jego poświęcenie.

 

 

Gospodarzami uroczystości byli m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice II i Koła Gospodyń Wiejskich sołectwa Mierzęcice II. W obchodach uczestniczyli delegaci jednostek OSP z terenu gminy z pocztami sztandarowymi, przedstawicielki KGW oraz mieszkańcy. Nie zabrakło także parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli policji, straży pożarnej. W obchodach brali udział m.in.: Waldemar Andzel poseł na Sejm RP, gen. brygadier Zbigniew Meres senator RP, wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Katowicach, Zdzisław Banaś wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Będzinie, Grzegorz Podlejski wójt gminy Mierzęcice, Andrzej Cembrzyński zastępca wójta gminy Mierzęcice, Tadeusz Twardoch przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice wraz z radnymi.

 

Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, z udziałem pocztów sztandarowych, którą celebrował ks. kanonik Janusz Rakoczy, proboszcz parafii św. Mikołaja w Targoszycach, duszpasterz strażaków powiatu będzińskiego. Ks. Janusz Rakoczy dokonał poświęcenia nowego pojazdu. Po mszy św. Grzegorz Podlejski wójt gminy Mierzęcice, gen. bryg. Zbigniew Meres dokonali przekazania pojazdu jednostce, którą reprezentowali Emilian Kuczera prezes OSP Mierzęcice II i Henryk Serweciński wiceprezes jednostki. Pojazd ratowniczo – gaśniczy – Fiat Ducato – został zakupiony z funduszy gminy i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Chrzestną matką samochodu została Pani Zofia Potasińska.

 

Najbardziej aktywni druhowie otrzymali brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i odznaki „Strażak Wzorowy”. Gospodarze obdarowali sponsorów uroczystości symbolicznymi figurkami pojazdów pożarniczych.

 

Obchodom towarzyszyła impreza kulturalno – rekreacyjna, która została dofinansowana z funduszów unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

Przygotowano także poczęstunek i ciekawy program artystyczny. Na scenie wystąpili Kapela Regionalna „Mierzęcice”, Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Toporowicach wraz z kabaretem „Głucha Marysia”, Kapela Regionalna „Sami Swoi” z Tąpkowic, a także kabaret „Tenor Art”. Oprawę muzyczną w trakcie mszy oraz poświęcenia wykonała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Ożarowic. Uroczystość zakończyła się wspólną zabawą taneczną.

 

 

Relacje fotograficzną oraz filmową można zobaczyć na stronach:

http://www.bobrowniki.tv/aktualnosci-z-regionu/rok-2012/lipiec/nowy-woz-strazacki-dla-osp-mierzecice-ii

http://www.mierzecice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=886:goscinnie-w-mierzecicach-ii&catid=8&Itemid=109

 

Źródło: mierzecice.pl